Hetked ajaloo lähistel


Vabariik sakste kanna all

Vastsündinud vabariik sakste kanna all

Vastsündinud Eesti Vabariigi okupeerisid 1918. aasta veebruaris keiserliku Saksamaa väeosad. Kui oleks sündinud sakslaste tahtmine, elaksime võib-olla tänini saksakeelses Balti ühendriigis.

baieri_prints_1918vaike.jpg

Lugu ilmus 2008. aasta veebruarikuu ajakirjas Tarkade Klubi

1918. aasta 21. veebruaril kuulis enamlaste poolt vangimajja heidetud Johan Jans, Tartu maakonnavalitsuse esimees, jalgademüdinat vangimaja koridoris ning raginat oma kongiukse lukus. Nüüd vist viiakse mahalaskmisele, mõtles mees.

Kongi tormasidki vene sõduri riietes mehed, püssid käes. Ent nende juht teatas selges eesti keeles: „Oleme eesti soldatid, tulime teid vabastama!”

Enamlik hirmuvaritsus oli kokku varisenud ning paari päeva eest Eesti Maanõukogu vanematekogu otsusega loodud Päästekomitee valmistus Tallinnas Eesti riiki välja kuulutama. Eestlased võtsid võimu oma kätte kõikjal, kust enamlased põgenesid. Ent veel sündimata riiki oli juba rünnanud uus vaenlane. 20. veebruaril maabusid Saksa väed, mis juba mõnda aega Eesti saari enda käes hoidsid, Virtsus. Algas Saksa okupatsioon. Jätka lugemist